Αρχειο Απρίλιος, 2014


Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως. Εκδότης: Έβη Τουλούπα. Υπεύθυνοι έκδοσης: Φανή Μαλλούχου-Tufano, Άννα Μαλικούρτη. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Όλγα Σημαιοφορίδου. ISSN: 1106-6628.
Φωτογραφία εξωφύλλου: 25 Χρόνια Ένωση Φίλων Ακροπόλεως
Με την ευγενική υποστήριξη: ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

>>Συνέχεια.. »