Αρχειο Σεπτέμβριος, 2010


Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου , 12.00 Ξενάγηση που θα πραγματοποιηθεί  στην Ακρόπολη μετά την ολοκλήρωση των έργων και την απομάκρυνση των ικριωμάτων από τα μνημεία. Θα ξεναγήσει η Διευθύντρια της ΥΣΜΑ κα Ιωαννίδου και οι υπεύθυνοι των αναστηλώσεων.

Συνάντηση στα εκδοτήρια εισιτηρίων της Ακρόπολης στις 11:45 ακριβώς.