Αρχειο Μάιος, 2010


Πέμπτη 27 Μαΐου, 17:30 Διάλεξη του Δρος  κ. Αλέξανδρου Μάντη, Προϊσταμένου της Α’ ΕΠΚΑ, με θέμα τον απολογισμό του Έργου της Εφορείας, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.

 

Παρασκευή 7 Μαΐου , 10:00 Επίσκεψη στην Ακρόπολη. Ξενάγηση από την κ. Ιωαννίδου και τους υπευθύνους των αναστηλώσεων στα Εργοτάξια και στα Μνημεία. Συνάντηση στα εκδοτήρια εισιτηρίων της Ακρόπολης στις 10:00 ακριβώς.

 

Πέμπτη 6 Μαΐου, 17:30 Διάλεξη της Δρος κ. Μαρίας Ιωαννίδου, Διευθύντριας της ΥΣΜΑ, με θέμα τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης,  στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης.