Αρχειο Απρίλιος, 2010


Σάββατο 24 Απριλίου, 09:00 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Βραυρώνας. Μαζί μας θα είναι ο ομότιμος καθηγητής του Ε.Μ.Π. κ. Χαράλαμπος Μπούρας (υπεύθυνος της αναστήλωσης της  Στοάς του Ιερού της  Βραυρωνίας Αρτέμιδος).

>>Συνέχεια.. »