Αρχειο Μάρτιος, 2010


Πέμπτη  18 Μαρτίου, 18:00 Τακτική Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής  Επιτροπής. Τιμητική εκδήλωση για τον αποχωρούντα Πρόεδρο κ. Μ. Νειάδα.

 

Εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και στην Association des Dames Grecques de Genève για το Νέο Μουσείο και τα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης. Κατά τις άνω εκδηλώσεις, που οργανώνονται σε συνεργασία με την ΕΦΑ, θα μιλήσουν οι κυρίες Φ. Μαλλούχου – Tufano και Α. Μαλλικούρτη.