Αρχειο Ιανουάριος, 2010


Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, 18:30 Εκδήλωση στο Μουσείο Αφής Φάρου Τυφλών για την επίσημη παράδοση μακέτας του αρχαίου θεάτρου του Διονύσου (χορηγία της ΕΦΑ). Διευθ: Δοϊράνης 198, (παράλληλος της Λεωφ. Συγγρού) βλ. συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.