Αρχειο Νοέμβριος, 2009


Δύο ξεναγήσεις στους εκθεσιακούς χώρους του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Τα μέλη θα χωριστούν σε ομάδες και θα ξεναγηθούν από τις κυρίες Φ. Μαλλούχου,  Α. Μαλλικούρτη, Ε. Τουλούπα, Κ. Χατζηασλάνη και Α. Χωρέμη.