Αρχειο Δεκέμβριος, 2008


Επίσκεψη στα εργοτάξια των μνημείων Ακροπόλεως. Ξενάγηση από τους μηχανικούς των έργων. Συνάντηση στα Προπύλαια.

Διάλεξη στο ΚέMA από τον ομοτ.καθ. Χ.Μπούρα, Πρόεδρο της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, με θέμα “Απολογισμός των Αναστηλωτικών Έργων στην Ακρόπολη”.