Αρχειο Μάιος, 2008


Τετάρτη 14 Μαΐου, 7 μ.μ.                             Απολογισμός του έργου της Α’ΕΠΚΑ, από το Διευθυντή της Εφορείας, κ. Αλέξανδρο Μάντη.