Αρχειο Απρίλιος, 2008


Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως. Εκδότης: Έβη Τουλούπα. Υπεύθυνοι έκδοσης: Φανή Μαλλούχου-Tufano, Άννα Μαλικούρτη. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Όλγα Σημαιοφορίδου. ISSN: 1106-6628.

>>Συνέχεια.. »

Τετάρτη 16 Απριλίου, 7 μ.μ. Εκδήλωση στο αίθριο του Ινστιτούτου της Δανίας (Χαιρεφώντος 14α – Αδριανού, Πλάκα). Παρουσίαση της διάλεξης της δρος Τ. Παπανικολάου Christensen για τα γλυπτά της Καρθαίας και διανομή νέου Ανθεμίου.

 

Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως. Εκδότης: Έβη Τουλούπα. Υπεύθυνοι έκδοσης: Φανή Μαλλούχου-Tufano, Άννα Μαλικούρτη. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Όλγα Σημαιοφορίδου. ISSN: 1106-6628.
Φωτογραφία εξωφύλλου: Άποψη της Καρθαίας κατά τον Br. Ønsted

>>Συνέχεια.. »