Αρχειο Μάρτιος, 2008


Σάββατο 15 Μαρτίου, 12 μ.μ. Επίσκεψη στους χώρους του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως. Συνάντηση στη είσοδο του ΚεΜΑ. 

 

Διάλεξη στο ΚεΜΑ, της Αρχαιολόγου της Β΄ΕΠΚΑ Δρος Μ. Πολογιώργη με θέμα: «Ελεφάντινες απεικονίσεις Αιγυπτίων Θεών στους πρόποδες της Ακρόπολης κατά την Ύστερη Αρχαιότητα».