Αρχειο Μάιος, 2007


Επίσκεψη στα εργοτάξια των αναστηλωτικών έργων της Ακροπόλεως, Ξενάγηση από τη Διευθύντρια της ΥΣΜΑ, κα Μ. Ιωαννίδου.