Αρχειο Απρίλιος, 2007


Επίσκεψη στις αρχαίες  Αχαρνές. Ξενάγηση στον μυκηναϊκό θολωτό τάφο, στο Μουσείο, καθώς και στην ανασκαφή του αρχαίου θεάτρου.