Άρθρα στην Κατηγορία ‘Ανθέμιον’


Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως.

Ειδικό αφιέρωμα – Οι λατρείες στην Ακρόπολη >>Συνέχεια.. »

Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως.

Ειδικό αφιέρωμα στον Πελοποννησιακό Πόλεμο
>>Συνέχεια.. »

Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως.

Ειδικό αφιέρωμα – Η Αθήνα κέντρο του Πλατωνισμού και του Νεοπλατωνισμού
>>Συνέχεια.. »

Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως.

Ειδικό αφιέρωμα στις επιγραφές της Ακρόπολης
>>Συνέχεια.. »

Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως.

1816 – 2016, 200 χρόνια απο τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο 

>>Συνέχεια.. »

Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως.

Αφιέρωμα στα έργα ανάδειξης της Νέας Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών

>>Συνέχεια.. »

Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως. Εκδότης: Έβη Τουλούπα. Υπεύθυνοι έκδοσης: Φανή Μαλλούχου-Tufano, Άννα Μαλικούρτη. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Όλγα Σημαιοφορίδου. ISSN: 1106-6628.
Φωτογραφία εξωφύλλου: 25 Χρόνια Ένωση Φίλων Ακροπόλεως
Με την ευγενική υποστήριξη: ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

>>Συνέχεια.. »

Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως. Εκδότης: Έβη Τουλούπα. Υπεύθυνοι έκδοσης: Φανή Μαλλούχου-Tufano, Άννα Μαλικούρτη. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Όλγα Σημαιοφορίδου. ISSN: 1106-6628.
Φωτογραφία εξωφύλλου: Το Ωδείο Ηρώδου Αττικού από ΝΑ Φωτογραφία: Ελένη Μπαρδάνη, 2010.
Με την ευγενική υποστήριξη: ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

>>Συνέχεια.. »

Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως. Εκδότης: Έβη Τουλούπα. Υπεύθυνοι έκδοσης: Φανή Μαλλούχου-Tufano, Άννα Μαλικούρτη. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Όλγα Σημαιοφορίδου. ISSN: 1106-6628.
Φωτογραφία εξωφύλλου: Άποψη του Ερεχθείου από νοτιοανατολικά μετά την αποκατάστασή του” Φωτογραφία: Φ. Μαλλούχου-Τufano, 2006.

 

>>Συνέχεια.. »

Ενημερωτικό Δελτίο της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως. Εκδότης: Έβη Τουλούπα. Υπεύθυνοι έκδοσης: Φανή Μαλλούχου-Tufano, Άννα Μαλικούρτη. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Όλγα Σημαιοφορίδου. ISSN: 1106-6628.
Φωτογραφία εξωφύλλου: Η βόρεια κιονοστοιχία του Παρθενώνα μετά την πρόσφατη αναστήλωσή της. Άποψη από ΝΔ. Φωτογραφία: Σ. Μαυρομμάτης, 2010.

>>Συνέχεια.. »