Η ΕΦΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Γεώργιος Κριμπάς

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Φανή Μαλλούχου-Tufano

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  ‘Αννα Μαλικούρτη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Ελένη Βρατσάνου

ΤΑΜΙΑΣ : Μαρία Ιωαννίδου

ΜΕΛΗ :

Θάνος Βερέμης

Κορνηλία Χατζηασλάνη

Έφη Σπυροπούλου

Eλένη Μπάνου, ex officio, Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης  Αθηνών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Μηνάς Φύτος

Βασίλειος Μπιλής  (Αναπληρωτής Ταμίας)

        Ηλίας Δημητρακόπουλος

Δημήτριος Μιμίκος

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χρήστος Αποστολίδης

ΜΕΛΗ : ‘Αννα Μανουηλίδου

           Ζωή Αθανασίου