Η ΕΦΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Γεώργιος Κριμπάς

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Φανή Μαλλούχου-Tufano

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  ‘Αννα Μαλικούρτη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Ελένη Βρατσάνου

ΤΑΜΙΑΣ :  Αντώνης Μπίμπας

ΜΕΛΗ :

Μαρία Ιωαννίδου

Κορνηλία Χατζηασλάνη

Έφη Σπυροπούλου

Eλένη Μπάνου, ex officio, Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης  Αθηνών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Μηνάς Φύτος

Ηλίας Δημητρακόπουλος

Βασίλειος Μπιλής  (Αναπληρωτής Ταμίας)

Ελεγκτική Επιτροπή:

Χρήστος Αποστολίδης

‘Αννα Μανουηλίδου

Ζωή Αθανασίου

Αναπληρωτής : Δημήτριος Μιμίκος