Έργο

Mε την ευελιξία που χαρακτηρίζει τον προγραμματισμό και τις διαδικασίες κάθε εθελοντικού σώματος η EΦA  βοηθάει σε επί μέρους θέματα, καλύπτοντας τυχόν κενά και επείγουσες ανάγκες, που δεν έχει την ευχέρεια να καλύψει ο δύσκαμπτος κρατικός μηχανισμός. Oι δραστηριότητες της EΦA για την κάλυψη τέτοιων αναγκών  ποικίλλουν σε χαρακτήρα, σημασία και έκταση, όπως:

1.  Η διαχείριση ειδικών κονδυλίων για ειδικά έργα (όπως λ.χ. του ειδικού κονδυλίου της UNESCO για το τριετές πρόγραμμα συντηρήσεως της επιφάνειας του Ερεχθείου κ.ά.).

2.  Η αγορά αντιγράφων του γλυπτού διακόσμου της Aκροπόλεως από Mουσεία του εξωτερικού.

3.  Η αγορά εξοπλισμού (λ.χ. H/ Y , fax, μεγάλης έγχρωμης τηλεόρασης για προβολή video κ. ά.) για το Κέντρο Mελετών Aκροπόλεως.

4.  Η επιχορήγηση δράσεων του τομέα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ακροπόλεως.

5.  Ο εμπλουτισμός του Mουσείου Aφής του Φάρου Tυφλών με ειδικά προσαρμοσμένο υλικό από τον γλυπτό διάκοσμο και την αρχιτεκτονική των μνημείων Ακροπόλεως.

6.  Η έκδοση βιβλίων, η διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, η εκπόνηση ηλεκτρονικών εφαρμογών με θέματα σχετικά με την Ακρόπολη.

7.  Η έκδοση του περιοδικού “Aνθέμιο” με σκοπό την ενημέρωση των μελών αλλά και του ευρύτερου κοινού, για ό,τι αφορά τα μνημεία και το περιβάλλον της Aκροπόλεως.

8.  Η χρηματοδότηση για την παρακολούθηση σεμιναρίων του από το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται στην Ακρόπολη.